..pro spokojený život.

SLUŽBY

Ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, se snahou vyhovět přání klienta. Celková kapacita je zatím 30 lůžek. Pokoje jsou standardně vybaveny elektrickými polohovatelnými lůžky, nočními stolky, nábytkem, televizí a komunikačním zařízením sestra – uživatel, ovládání je umístěno u každé postele (na dosah). Součástí 2-3 pokojů je sociální zařízení – koupelna s umyvadlem, WC a sprchovým koutem nebo vanou.
Součástí zařízení je jídelna, která je určena pro stravování části klientů, kteří jsou mobilní (ostatní mají možnost stravování na pokojích), současně bude využívána jako společenská místnost k aktivitám klientů, druhá část místnosti bude jako odpočinková místnost s čítárnou.

 

Stravování

Stravování je podáváno 5x denně na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Je možnost zajistit individuální diety podle potřeb uživatele. Strava bude porcována a klientům servírována do jídelny nebo na pokoj podle aktuálního zdravotního stavu. Po celý den jsou k disposici nápoje.

 

Služby

Sociální služby, přímá obslužná péče (pracovník v sociálních službách) spočívají v podpoře uživatelů při úkonech péče o vlastní osobu a zahrnuje činnosti při každodenním kontaktu pracovníků s klienty v souvislosti se zabezpečením psychosomatických potřeb, např. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu. Dále pak zajištění kontaktů se společenským prostředím – zprostředkování kontaktů s rodinnou, s komunitou, vrstevníky apod. Kontakt uživatelů s jinými lidmi – s dobrovolníky, členy klubu invalidů, s farníky místní církve, aktivizační a zájmové činnosti – pro klienty jsou organizovány různé programy: oslavy jubileí, vánoční koncerty, hudební odpoledne, sportovní odpoledne, vzdělávací kurzy a různé společenské hry a zprostředkování služeb veřejnosti – zprostředkování těchto služeb zabezpečují pracovníci přímé péče. Některé služby veřejnosti jsou pro klienty upoutané k lůžku zajišťovány přímo v zařízení (např. kadeřnice, pedikérka).

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – Sestra v sociálních službách. Ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikací praktického lékaře klienta vlastními zdravotními sestrami. Indikace zdravotní péče bude projednána s příslušným praktickým lékařem před přijetím klienta. Zahrnuje podávání léků, aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, převazy, prevenci proleženin, péči o výživu a vyprazdňování a činnost spojenou se sledováním tělesného a psychického stavu a všech fyziologických funkcí uživatelů.

Fakultativní služby:

Jedná se o doplňkové služby, které jsou pro uživatele pobytového zařízení nepovinné
a sjednávají se nad rámec základních každodenních služeb.

  • Úschova cenností, hotovosti, vkladní knížky
  • Poskytnutí hygienických potřeb (čistící pěna, toaletní papír, papírové ručníky)
  • Poskytnutí plen
  • Obstarávání osobních věcí na úřadech, poště, u lékaře
  • Užívání vlastních spotřebičů na pokoji
  • Donáška nákupu nad 3kg

Uživatel má sám možnost rozhodnout, zda je pro něj sociální služba užitečná a zda ji využije. Při přijetí do služby jsou s uživatelem dojednány konkrétní podmínky poskytované služby, její rozsah a fakultativní služby. Dohodnuté podmínky se dají měnit kdykoliv i v průběhu pobytu, pokud jsou tyto změny v možnostech a silách zaměstnanců.

 

Úhrady za služby:

Odlehčovací služby jsou služby plně hrazeny uživatelem.
Uživatel hradí za odlehčovací služby smluvenou částku, která se řídí platným sazebníkem, který je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Výše, čas a způsob úhrady jsou dány písemně ve smlouvě o poskytování sociální služby a ve vnitřním řádu. Základní sociální poradenství je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uživatelům poskytováno zdarma. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

zpět na začátek

 

CENÍK SLUŽEB

 

Ubytování

Cena za lůžko
210 Kč/den
V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

Stravování

2. večeře
20 Kč/den
Diabetická dieta při aplikaci inzulínu.
V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje,
je-li tato nepříjemnost hlášena 24 hodin předem.
Celodenní stravování
150 Kč/den
5x denně.
V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje,
je-li tato nepříjemnost hlášena 24 hodin předem.

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby II. stupeň
330 Kč/den
Dle náročnosti klienta.
Přehled úkonů je podrobně rozepsán ve Vnitřním řádu Pobytového zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY.
Pečovatelské služby I. stupeň
270 Kč/den
Dle náročnosti klienta.
Přehled úkonů je podrobně rozepsán ve Vnitřním řádu Pobytového zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY.

zpět na začátek

 

  Fakultativní služby

Úschova cenností
100 Kč/měs.
Hotovost, vkladní knížky a jiné – mimo vlastní trezor na pokoji.
Obstarávání osobních věcí
100 Kč/hod.
na úřadech, poště, u lékaře, vyřízení receptu.
Počítá se dle skutečného času.
Vyklizení pokoje
200 Kč

Úklid pokoje po ukončení pobytu.

Označení prádla klienta při nástupu
3 Kč/kus
pouze po předběžné dohodě

Hygiena
100 Kč/měs.

Hygienické potřeby (čistící pěna, toaletní papír, papírové ručníky)

Xerox kopie
2 Kč/str.
Černobílá A4
Běžný nákup do 3kg
20 Kč/nákup
Běžný nákup.
Používání vlastních elektrospotřebičů
100 Kč/měs.
za 1 ks TV, rádio, lednice

Mimořádný úklid
30 Kč/úklid
Mimořádně znečistěného pokoje.
Masáž šíje a zad
úhrada v plné výši
dle sazebníku externího pracovníka.
Pedikúra
100 Kč

 pracovník HEZKÉ DOMY s.r.o.

úprava vlasů
úhrada v plné výši
dle sazebníku externího pracovníka.
Jednoduchá úprava vlasů.

Příplatek
180 Kč/den
Příplatek za samostatný pobyt na dvoulůžkovém pokoji.
Káva
15 Kč/kus
Vaření kávy pro návštěvy klientů.
podložky a vložky
10 Kč/kus
V případě potřeby poskytnutí podložek a vložek.
Plena
25 Kč/kus
V případě potřeby poskytnutí plen.

 

 Vnitřní řád

Co si vzít sebou

zpět na začátek

Ceníky jsou ke stažení ze stránky DOKUMENTY