..pro spokojený život.

Článek z Lovosický Dnešek Červen 2013

October 31, 2013
Off

V Lovosicích bude nová sociální služba

V dnešní době se poměrně často setkáváme se stavy, kdy se rodina stará o své rodiče nebo blízké osoby se zdravotním postižením doma. Mnohdy s nimi žijí ve společné domácnosti, někdy za nimi pravidelně docházejí, pomáhají jim s nákupy, úklidem nebo jen kontrolují jejich potřeby. Někdy ovšem nastane situace, kdy je nutné tento běžný tok péče přerušit, kdy pečující sám potřebuje odpočinek na dovolené, vycestuje v rámci pracovních povinností na několik dní anebo sám onemocní či je hospitalizován. Odlehčovací služba pomáhá především těmto rodinám, kterým krátkodobé povinnosti brání v této péči pokračovat.

A zde nabízí pomoc společnost HEZKÉ DOMY s .r. o., která je provozovatelem pobytového zařízení se sídlem v nově otevřených prostorách rezidence Orbis, v ulici Osvoboditelů v Lovosicích. „Poskytujeme odlehčovacích služby formou krátkodobých pobytů osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o své blízké, a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí,“ uvádí Soňa Čechová, ředitelka společnosti HEZKÉ DOMY s. r. o.

Cílová skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením ve věku 19 let a více a osoby vyžadující rekonvalescentní pobyt, například po ukončené hospitalizaci. Uživatelům je v rámci služby poskytnuto ubytování, stravování podle individuálních dietních režimů a veškerý další komfort spojen s pobytem a péčí (např. praní a žehlení prádla) apod. Společnost poskytuje pobyty krátkodobé, od jednoho dne až po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení dle stavu uživatele odlehčovací služby.

Tato služba nemá nahrazovat nemocnici. Každé zařízení má zcela jiný charakter poskytované péče. „Odlehčovací služby jsou ošetřovatelské zařízení bez každodenní přítomnosti lékaře, lékaři sem pouze docházejí na návštěvní službu. Zdravotní péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře a zajišťují ji kvalifikované zdravotní sestry. Ostatní péči vykonávají pod jejich dohledem pečovatelky. Také režim je jiný, snažíme se klienty především aktivovat, vedle rehabilitačních cvičení mohou sledovat televizi, číst, hrát společenské hry, věnovat se drobným rukodělným pracím a výtvarným činnostem,“ pokračuje Soňa Čechová. „Důraz je kladen na udržování psychické kondice stejně tak jako udržení soběstačnosti,“ dodává. Další informace jsou uvedeny na www.hezkedomy.cz.

Někdy mají pečující pocit, že umístění blízké osoby do pobytového zařízení je selhání jejich vlastní péče, ale není tomu tak. Vždyť všichni víme, že celodenní péče o člověka se zdravotním postižením či s rozvíjející se demencí je velmi náročná a vyčerpávající jak po fyzické, tak po psychické stránce. Pečující se nemusejí obávat tuto pomoc vyhledat a dříve než by ji chtěli využívat, mohou si prostory a provoz přijít prohlédnout.

Převzato ze serveru Lovosický dnešek, odkaz na článek ZDE