..pro spokojený život.

 

S

polečnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je provozovatelem pobytového zařízení, poskytující odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o seniora vysokého věku nebo blízkého s postižením, a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Chceme tak uživatelům našich služeb umožnit rozšiřovat si sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby ve věku od 19 let
  • se zdravotním postižením
  • s tělesným postižením
  • s chronickým duševním onemocněním
  • s mentálním postižením
  • s chronickým onemocněním
  • se zrakovým postižením

 

Osoby vyžadující rekonvalescentní pobyt (např. po ukončené hospitalizaci) nebo naopak zvýšený dohled (např. při zhoršení zdravotního stavu, kdy toto zhoršení ještě nevyžaduje hospitalizaci)

Uživatelům je tedy v rámci služby poskytnuto ubytování, stravování podle individuálních dietních režimů a veškerý další komfort spojen s pobytem a péčí (např. praní a žehlení prádla apod.).

Poskytujeme pobyty krátkodobé, od jednoho dne až po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení dle stavu uživatele odlehčovací služby.

Naším přáním je vytvořit prostředí, kde názor seniorů je respektován, kde jsou bráni jako rovnocenní partneři, zajistit jim důstojný a kvalitní život a postarat se o ně na úrovni, kterou si zaslouží.

HEZKÉ DOMY

 

hezke-domy-donatori

zpět na začátek

Kontakt

Mgr. Soňa Čechová
731 401 433
cechova@hezkedomy.cz
Více informací se dozvíte v záložce služby.
Kontaktní formulář